คางสั้น ทำคาง แบบไหนดี

คางสั้น ทำคาง แบบไหนดี?

คางสั้น ปัญหาใบหน้าที่ปล่อยผ่านไม่ได้ เพราะคางเป็นส่วนที่สำคัญในการกำหนดสัดส่วนของใบหน้าสาวๆ ทำให้ในปัจจุบัน …