โปรโมชั่น
โปรโมชั่นฉีดวิตามินผิว

โปรโมชั่นฉีดวิตามินผิวขาวใส มีออร่า

Sowon Signature White ผิวขาวใสมีออร่า 1 ครั้ง 2,799 บาท จากปกติ 5,000 บาท

Sowon Signature White ผิวขาวใสมีออร่า 4 ครั้ง 7,900 บาท มาคู่ลดเหลือ 6,900 บาท

Sowon Signature White ผิวขาวใสมีออร่า 6 ครั้ง 9,900 บาท มาคู่ลดเหลือ 8,900 บาท