โปรโมชั่น
ยืน 1
โปรโมชั่นเมโสเฟต

โปรโมชั่นเมโสแฟต Meso Fat สลายไขมัน

สลายไขมันส่วนเกินเฉพาะจุด แก้ม,เหนียง

บวมน้อย ยุบเร็ว ไม่ต้องพักฟื้น ลดจริง เห็นผลภายใน 7 วัน

ราคาโปรโมชั่น 6 เข็ม ▶ เพียง 4,499 บาท