hifu sowon

HIFU

HIFU (High Intensity Focus Ultrasound) เป็นการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ที่มีความเข้มข้นสูง เข้าไปยกกระชับผิวอย่างล้ำลึกขั้นสุด…